Agenda

Hieronder vind je de agenda met onze cursussen en activiteiten.

Oktober 2020

Webinar

Accreditatie bij:
KNMG (ABAN)

Leefstijl bij Chronische Ziekten; metabool syndroom uitgelicht

Door Iris de Vries

De manier waarop leefstijl toegepast kan worden in de behandeling van chronische ziekten komt aan bod in dit webinar. Specifiek het metabool syndroom zal hierbij uitgelicht worden.


Webinar

Accreditatie bij:
KNMG (ABAN), NVvPO

Diabetes type 2: aandacht voor leefstijl is essentieel

Door prof. dr. Hanno Pijl

We hebben niet alleen te maken met een Covid-19 pandemie, maar ook met een pandemie van type 2 diabetes. Wereldwijd zijn er ongeveer 450 miljoen mensen met die ziekte. Dat is volkomen begrijpelijk vanuit evolutionair perspectief. Prof. dr. Hanno Pijl zal aan de hand van een schets van onze evolutionaire ontwikkeling duidelijk maken waarom er zoveel mensen DMT2 hebben.


Webinar

Accreditatie bij:
NVvPO, KNMG (ABAN), ADAP, V&VN, Verpleegkundig specialist

Microbioom deel 1: antibiotica en probiotica

Door Karen Koning

Een scholing over de rol van microbiota bij de gezondheid. Het maag-darmkanaal wordt gekoloniseerd door miljarden micro-organismen: de microbiota. Deze microbiota speelt een belangrijke rol in het behoud van een goede gezondheid. 

November 2020

Webinar

Het Microbioom: invloed op het immuunsysteem en de darm brein-as

Door Karen Koning

Toelichting volgt.


Webinar

Microbioom deel 2: hersengezondheid en mentale weerbaarheid

Door Robert-Jan Brummer

Toelichting volgt.


Webinar

Accreditatie bij: 

NVvPO, V&VN en ADAP

Diabetypering: theorie en praktijk voor de POH/VPK/Dietist

Door Anne-Margreeth Krijger

Diabetes subtypering geeft patiënten en zorgverleners inzicht in de onderliggende pathofysiologie  en de effecten van de behandeling. In deze scholing wordt nader ingegaan op de achtergronden van het subtyperen, de valkuilen en toepasbaarheid.


Webinar

Microbioom deel 3: immuunsysteem en allergie - fysieke weerbaarheid

Door Ger Rijkers

Toelichting volgt.


Webinar 

Accreditatie bij:

KNMG (ABAN), Apothekers (OA)

Diabetypering: theorie en praktijk voor de huisarts/specialist

Door Anne-Margreeth Krijger

De huidige diagnostiek bij diabetes is ontoereikend, omdat er slechts 1 variabele (bloedglucose)  gehanteerd wordt voor een erg heterogene groep. In deze scholing wordt nader ingegaan op de achtergronden van het subtyperen, de valkuilen en toepasbaarheid.

December 2020

Webinar

Handleiding pak hypertensie aan - deel 1 (theorie)

Door Tamara Aipassa

De inhoud van de handleiding ‘Pak Hypertensie aan met Leefstijl’ is het onderwerp van deze scholing. Hoe zetje leefstijl in bij patiënten met hypertensie? Hoe bereik je veilige medicatie afbouw?

Let op: deze scholing heeft een vervolg, welke je alleen kan volgen als je hebt deelgenomen aan deel 1.


Webinar

Handleiding pak hypertensie aan - deel 2 (casu´stiek)

Door Tamara Aipassa

Deze scholing is deel 2 van de nascholing ‘Pak Hypertensie aan’ en staat in het teken van de praktische verdieping en het oefenen met casuïstiek. Je past de opgedane kennis toe met behulp van patiënten casussen, die met elkaar worden besproken.