Agenda

Hieronder vind je de agenda met onze cursussen en activiteiten.

Januari 2021

Webinar

Accreditatie bij: KNMG (ABAN)

Handleiding pak hypertensie aan - deel 1 (theorie)

Door Tamara Aipassa

Deel 1 van de handleiding ‘Pak Hypertensie aan met Leefstijl’ wordt behandeld in deze scholing. Hoe zetje leefstijl in bij patiënten met hypertensie? Hoe bereik je veilige medicatie afbouw?

Let op: deze scholing heeft een vervolg deel 2, welke je alleen kunt volgen als je hebt deelgenomen aan deel 1. Voor deel 2 dien je je apart in te schrijven.


Webinar

Accreditatie bij: KNMG (ABAN)

Handleiding pak hypertensie aan - deel 2 (casu´stiek)

Door Tamara Aipassa

Deze scholing is deel 2 van de nascholing ‘Pak Hypertensie aan’ en staat in het teken van de praktische verdieping en het oefenen met casuïstiek. Je past de opgedane kennis toe met behulp van patiënten casussen.

Let op: je kunt alleen deelnemen aan deze scholing als je hebt deelgenomen aan deel 1. Hiervoor dien je je apart in te schrijven.


Webinar
Accreditatie bij: NVvP, VSR en NVvPO, V&VN, NIP, FGzPT, VVGN, KNMP, NVZA

Leefstijl in de huisartsenpraktijk: wat kan de GGZ leren?

Door Tamara de Weijer & Francoise Langens

Weten is één, maar gezonder leven: hoe doe je dat in de praktijk? Je patiënten alleen adviseren over minder eten en meer bewegen volstaat niet. De ervaring in de huisartsenpraktijk leert ons bijvoorbeeld dat de huisarts en de POH het niet alleen voor elkaar krijgen. Samenwerking in de wijk tussen de bewoners, het sociaal domein en de eerste en tweede lijn lijkt een veelbelovende oplossing.

Februari 2021

Webinar 

Accreditatie bij KNMG (ABAN), V&VN, NVvPO, keurmerk Fysiotherapie

Bewegen als Medicijn

Door Bas van de Goor en Kasper Janssen

Door meer te bewegen voelen mensen met diabetes type 2 zich energieker, neemt hun gewicht af en kunnen ze met minder of geen medicatie toe. Tijdens deze scholing worden de wetenschappelijke en praktische onderbouwing van bewegen belicht.


Webinar

Accreditatie bij: NVvPO en KNMG (ABAN)

Het leefstijlgesprek: Het Leefstijlroer in de spreekkamer

Door Iris de Vries

Een scholing over hoe je als zorgprofessional leefstijl bespreekt met je patiënten. Dit aan de hand van het Leefstijlroer. Het leefstijlroer is ontstaan vanuit de behoefte van zorgprofessionals om een gespreksinstrument te hebben waarmee je in de spreekkamer leefstijl bespreekbaar maakt. 

Maart 2021

Webinar

Accreditatie bij: NVvPO en V&VN

Diabetypering: theorie en praktijk voor de praktijkondersteuners en verpleegkundigen

Door Anne-Margreeth Krijger

De huidige diagnostiek bij diabetes is ontoereikend, omdat er slechts 1 variabele (bloedglucose)  gehanteerd wordt voor een erg heterogene groep. In deze scholing wordt nader ingegaan op de achtergronden van het subtyperen, de valkuilen en toepasbaarheid.


Webinar

Accreditatie bij: KNMG (ABAN)

Handleiding pak hypertensie aan - deel 1 (theorie)

Door Tamara Aipassa

Deel 1 van de handleiding ‘Pak Hypertensie aan met Leefstijl’ wordt behandeld in deze scholing. Hoe zetje leefstijl in bij patiënten met hypertensie? Hoe bereik je veilige medicatie afbouw?

Let op: deze scholing heeft een vervolg deel 2, welke je alleen kunt volgen als je hebt deelgenomen aan deel 1. Voor deel 2 dien je je apart in te schrijven.


Webinar

Accreditatie bij: KNMG (ABAN)

Handleiding pak hypertensie aan - deel 2 (casu´stiek)

Door Tamara Aipassa

Deze scholing is deel 2 van de nascholing ‘Pak Hypertensie aan’ en staat in het teken van de praktische verdieping en het oefenen met casuïstiek. Je past de opgedane kennis toe met behulp van patiënten casussen.

Let op: je kunt alleen deelnemen aan deze scholing als je hebt deelgenomen aan deel 1. Hiervoor dien je je apart in te schrijven.