UA-155754361-1 2789330041356196
 

Agenda

Hieronder vind je de agenda met onze cursussen en activiteiten.

Maart 2021

Webinar

Accreditatie bij: NVvPO en V&VN

Diabetypering voor praktijkondersteuners en verpleegkundigen

Door Anne-Margreeth Krijger

De huidige diagnostiek bij diabetes is ontoereikend, omdat er slechts 1 variabele (bloedglucose)  gehanteerd wordt voor een erg heterogene groep. In deze scholing wordt nader ingegaan op de achtergronden van het subtyperen, de valkuilen en toepasbaarheid.


Webinar

Accreditatie bij: KNMG (ABAN), NVvPO en V&VN

Pak hypertensie aan - theorie

Door Tamara Aipassa

Deel 1 van de handleiding ‘Pak Hypertensie aan met Leefstijl’ wordt behandeld in deze scholing. Hoe zetje leefstijl in bij patiënten met hypertensie? Hoe bereik je veilige medicatie afbouw?

Let op: deze scholing heeft een vervolg deel 2, welke je alleen kunt volgen als je hebt deelgenomen aan deel 1. Voor deel 2 dien je je apart in te schrijven.


Webinar

Accreditatie bij: KNMG (ABAN), NVvPO en V&VN

Pak hypertensie aan - casu´stiek

Door Tamara Aipassa

Deze scholing is deel 2 van de nascholing ‘Pak Hypertensie aan’ en staat in het teken van de praktische verdieping en het oefenen met casuïstiek. Je past de opgedane kennis toe met behulp van patiënten casussen.

Let op: je kunt alleen deelnemen aan deze scholing als je hebt deelgenomen aan deel 1. Hiervoor dien je je apart in te schrijven.

April 2021

Webinar

Accreditatie bij: KNMG (ABAN) en OA

Leefstijl: Metabool syndroom uitgelicht

Door Iris de Vries

Meer dan de helft van de Nederlandse bevolking heeft op dit moment een chronische aandoening. De ziektekosten zullen hierdoor de komende jaren nog verder toenemen. Een groot deel van dit probleem zou opgelost kunnen worden door het aanpassen van de leefstijl.


Webinar

Accreditatie in aanvraag bij KNMG (ABAN), OA, NVvPO en V&VN

Leefstijl en oncologie

Door Iris de Vries

Bij een kwart van alle patiënten met kanker die in eerste instantie succesvol zijn behandeld, komt binnen enkele jaren de kanker terug, vaak met een slechte afloop. Er zijn inmiddels voldoende aanwijzingen in de wetenschappelijke literatuur dat het risico op terugkeer bij bepaalde kankersoorten verlaagd kan worden door een gezonde leefstijl.

Mei 2021

Webinar

Accreditatie bij: NVvPO en KNMG (ABAN)

Het leefstijlgesprek: Het Leefstijlroer in de spreekkamer

Door Iris de Vries

Een scholing over hoe je als zorgprofessional leefstijl bespreekt met je patiënten. Dit aan de hand van het Leefstijlroer. Het leefstijlroer is ontstaan vanuit de behoefte van zorgprofessionals om een gespreksinstrument te hebben waarmee je in de spreekkamer leefstijl bespreekbaar maakt. 

Juni 2021

Webinar

Accreditatie bij: KNMG (ABAN) en OA

Leefstijl: Metabool syndroom uitgelicht

Door Iris de Vries

Meer dan de helft van de Nederlandse bevolking heeft op dit moment een chronische aandoening. De ziektekosten zullen hierdoor de komende jaren nog verder toenemen. Een groot deel van dit probleem zou opgelost kunnen worden door het aanpassen van de leefstijl.


Webinar

Accreditatie in aanvraag bij KNMG (ABAN), OA, NVvPO en V&VN

Leefstijl en oncologie

Door Iris de Vries

Bij een kwart van alle patiënten met kanker die in eerste instantie succesvol zijn behandeld, komt binnen enkele jaren de kanker terug, vaak met een slechte afloop. Er zijn inmiddels voldoende aanwijzingen in de wetenschappelijke literatuur dat het risico op terugkeer bij bepaalde kankersoorten verlaagd kan worden door een gezonde leefstijl.