Microbioom deel 1: antibiotica en probiotica

Aanvang:
Dinsdag 27 oktober 2020 20:00 uur
Einde:
Dinsdag 27 oktober 2020 21:30 uur

Inschrijven is mogelijk tot 5 minuten voor start van het webinar.

De rol van microbiota bij de gezondheid, de korte- en lange-termijn effecten van antibioticagebruik op de microbiota en de daaruit voortvloeiende effecten op de gezondheid van het vroege leven tot de volwassenheid komen aan bod tijdens deze scholing. Tevens worden mogelijke therapeutische benaderingen, zoals het gebruik van probiotica om de nadelige effecten van antibiotica te beperken, besproken.

Het maag-darmkanaal wordt gekoloniseerd door miljarden micro-organismen: de microbiota. Deze microbiota speelt een belangrijke rol in het behoud van een goede gezondheid. Zo zorgt de microbiota voor de afbraak van niet-verteerbare koolhydraten (voedingsvezels), de aanmaak van vitamines (B en K) en biedt het bescherming tegen pathogene (ziekmakende) micro-organismen, zoals salmonella. Daarnaast heeft de microbiota een gunstig effect op de darmwand, de barrièrefunctie van de darmwand en op een uitgebalanceerde ontwikkeling en functie van het immuunsysteem.

Het gebruik van antibiotica leidt (onvermijdelijk) tot een verstoring van de microbiota, vaak resulterend in antibioticum geassocieerde diarree (AAD). Daarbij is het belangrijk je te realiseren dat, ook indien er geen diarree optreedt, de microbiota toch verstoord is na het gebruik van antibiotica. Veranderingen in de samenstelling en diversiteit van de microbiota veroorzaakt door antibiotica zijn in verband gebracht met een groot aantal gezondheidsproblemen, zoals inflammatoire darmziekten, obesitas, allergieën en PDS. Ook zijn deze veranderingen causaal betrokken bij metabole, immunologische en ontwikkelingsstoornissen. Tot slot vergroten de veranderingen in de microbiota de vatbaarheid voor de ontwikkeling van infectieziekten. Antibioticumgebruik heeft dus onbedoelde gevolgen en het is daarom belangrijk om te bekijken op welke wijze we antibiotica gebruiken.

Na afloop van de workshop ben je geïnformeerd over:

  • De samenstelling van de microbiota en de rol hiervan in ziekte en gezondheid;
  • De bijwerkingen van antibioticagebruik, waarbij het effect op de darmmicrobiota centraal staat;
  • De gevolgen van antibioticum geïnduceerde verstoringen van de microbiota. Hierbij zal onderscheidt gemaakt worden tussen de effecten bij kinderen, volwassenen en ouderen;
  • De mogelijkheden van pre- en probiotica bij antibioticagebruik.

Doelgroep:

Artsen, praktijkondersteuners, verpleegkundigen en diëtisten.

Kosten:

€35,- voor leden, €50,- voor niet-leden (?)

Accreditatie:

Aangevraagd bij KNMG* (ABAN, artsen), NVvPO (praktijkondersteuners), ADAP* (dietisten), V&VN (verpleegkundigen en verzorgenden)

*Voorwaarde is dat je live aanwezig bent tijdens het webinar.

Spreker:

Deze scholing wordt gegeven door Karen Koning. Dr. Catherina J. M (Karen) Koning, heeft gezondheidswetenschappen gestudeerd aan de Universiteit van Maastricht. Na het behalen van haar Master in 2001 is zij kort werkzaam geweest als onderzoeksassistent bij het academisch angst centrum , PMS Vijverdal waar ze onderzoek heeft verricht naar de mogelijkheden van deep brain stimulation in patiënten met therapieresistente OCD.  

In 2002 is zij begonnen aan haar promotieonderzoek “The effect of probiotics on the intestinal microbiota and immune parameters after treatment with antibiotics” waarvoor zij gedetacheerd werd bij de onderzoekschool  NUTRIM (Nutrition and Translational Research in Metabolism) van de Universiteit van Maastricht/Mumc+ en werkzaam was binnen de afdelingen Medische Microbiologie en Maag-Darm-Leverziekten. In 2010  resulteerde dit in het verschijnen van haar proefschrift en het behalen van de doctorstitel.

Daarnaast heeft zij van 2008 t/m 2010 binnen de afdeling Maag-Darm-Leverziekten onderzoek verricht naar het effect van een multispecies probiotica op viscerale hypersensitiviteit bij IBS patiënten.

Momenteel is dr. Koning werkzaam bij Winclove Probiotics als hoofd educatie en senior scientist. In deze functie is zij verantwoordelijk voor het vertalen van marktkennis/behoefte in wetenschap en vice versa en het verspreiden van wetenschappelijke kennis betreffende de rol van de microbiota in ziekte en gezondheid en de (on)mogelijkheden van probiotica. Als zodanig geeft zij zowel nationaal als internationaal geregeld lezingen en workshops voor een breed publiek.

Partner:

Dit webinar is een samenwerking tussen Vereniging Arts en Leefstijl en Winclove.