UA-155754361-1 2789330041356196
 

Microbioom deel 3: immuunsysteem en allergie - fysieke weerbaarheid

Aanvang:
Dinsdag 24 november 2020 20:00 uur
Einde:
Dinsdag 24 november 2020 21:30 uur

Inschrijven voor deze activiteit is niet meer mogelijk.

Belangrijk: U wordt eerst gevraagd een account aan te maken als u die nog niet heeft. De inschrijving is pas compleet zodra u een bevestiging van betaling heeft ontvangen. 

De functie van het immuunsysteem is om de mens te beschermen tegen infecties (en ontspoorde lichaamseigen cellen). Omdat de meeste pathogenen via de luchtwegen en het maagdarm kanaal het lichaam binnendringen, bevindt zich op deze strategische plaatsen een uitgebreid mucosaal immuunsysteem. Het immuunsysteem dient zich niet te richten tegen het eigen lichaam (auto-immuniteit) of overmatig te reageren op overigens onschuldige componenten uit de omgeving (allergie).

In deze scholing wordt de bouw en functie van het immuunsysteem uitgelegd en welke factoren bijdragen aan de ontwikkeling van een allergische ziekte.

Tevens wordt ingegaan op de rol van bacteriën bij het in balans houden van het immuunsysteem en welke mogelijkheden er bestaan en ontwikkeld worden om hierin profylactische en therapeutisch in te grijpen.

Leerdoelen:

 Na afloop van de scholing ben je geïnformeerd over:

  • De bouw en functie van het immuunsysteem.
  • De factoren die bijdragen aan de ontwikkeling van allergiën.
  • De samenstelling van de darmmicrobiota en de rol hiervan in fysieke weerbaarheid
  • De mogelijke profylactische en therapeutische benaderingen.

Doelgroep:

Artsen, praktijkondersteuners, verpleegkundigen en diëtisten.

Kosten:

€35,- voor leden van Arts en Leefstijl en leden van Winclove, €50,- voor niet-leden.

Accreditatie:

In aanvraag bij KNMG* (ABC1, huisartsen), NVvPO (praktijkondersteuners), ADAP* (dietisten), Kwaliteitsregister V&V en Verpleegkundig Specialisten Register.

*Voorwaarde is dat je live aanwezig bent tijdens het webinar.

Speker:

Prof. dr. Ger Rijkers is medisch immunoloog in ADRZ Goes en ETZ Tilburg en auteur van het leerboek immunologie. Hij heeft ruime onderzoekservaring op het gebied van allergie en microbiota en is een ervaren spreker.

Partner:

Dit webinar is een samenwerking tussen Vereniging Arts en Leefstijl en Winclove.