Diabetes type 2: aandacht voor leefstijl is essentieel

Aanvang:
Donderdag 15 oktober 2020 20:00 uur
Einde:
Donderdag 15 oktober 2020 21:30 uur

Inschrijven is mogelijk tot 5 minuten voor start van het webinar.

We hebben niet alleen te maken met een Covid-19 pandemie, maar ook met een pandemie van type 2 diabetes. Wereldwijd zijn er ongeveer 450 miljoen mensen met die ziekte. Dat is volkomen begrijpelijk vanuit evolutionair perspectief. Prof. dr. Hanno Pijl zal aan de hand van een schets van onze evolutionaire ontwikkeling duidelijk maken waarom er zoveel mensen DMT2 hebben. Daarbij wordt ingegaan op de pathofysiologie van de ziekte, en hoe ontregeling van de glucose stofwisseling samenhangt met hypertensie en dyslipidemie. Vanuit pathofysiologisch perspectief wordt uitgelegd hoe leefstijlinterventie de metabole ontregeling corrigeert, en waarom leefstijlinterventie dus een essentieel onderdeel moet worden van de huidige richtlijn voor behandeling van DMT2.

Leerdoelen

  • Wat is de rol van voeding bij het ontstaan van DMT2?
  • Welke voedingsadviezen en andere leefstijlinterventies kunnen er worden gegeven voor het herstel van DMT2?
  • Welke plaats heeft medicamenteuze therapie in de behandeling van DMT2?

Programma:

20.00 – 20.05:   Welkom door Iris de Vries, huisarts en vice-voorzitter Vereniging Arts en Leefstijl

20.05 – 20.40:   Evolutionaire ontwikkeling en DMT2

20.40 – 21.10:   Insulineresistentie en belang van leefstijlinterventie

21.10 – 21.30:   Discussie en vragen

Kosten:

€ 50,- niet-leden, € 35,- leden Vereniging Arts en Leefstijl

Accreditatie:

2 punten bij KNMG* (ABAN, artsen) en NVvPO (praktijkondersteuners).

*Voorwaarde is dat je live aanwezig bent tijdens het webinar.

Spreker:

prof. dr. Hanno Pijl is internist-endocrinoloog en hoogleraar Diabetologie in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

Hanno Pijl was lid van de Gezondheidsraad (commissie voeding), lid van de wetenschappelijke adviesraad van het Diabetes Fonds Nederland, en voorzitter van het Partnerschap Overgewicht Nederland. Hij schreef samen met Karine Hoenderdos boeken voor patiënten met diabetes mellitus (Diabetes type 2? Maak jezelf beter) en hart en vaatziekte (Hart- en vaatziekten? Maak jezelf beter). Hij is een van de coördinatoren van het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde (www.lifestyle4health.nl), een nationaal platform voor kennisinstellingen, overheid, bedrijfsleven en patiëntenorganisaties dat is opgericht door LUMC en TNO, en dat zich richt op innovatie en implementatie van leefstijlinterventies in de curatieve zorg. Zijn klinische en wetenschappelijke belangstelling gaat speciaal uit naar het verband tussen onze leefstijl en de pandemie van chronische ziekten waarmee wij vandaag geconfronteerd worden.

Partner:

Dit webinar is een samenwerking tussen Vereniging Arts en Leefstijl en Prelum.