Demedicalisatie Diabetes type 2 - deel 1: Leefstijlinterventies en de afbouw van medicatie

Aanvang:
Donderdag 29 oktober 2020 20:00 uur
Einde:
Donderdag 29 oktober 2020 21:30 uur

Belangrijk: U wordt eerst gevraagd een account aan te maken als u die nog niet heeft. De inschrijving is pas compleet zodra u een bevestiging van betaling heeft ontvangen. 

Koolhydraatbeperkte interventie als behandeling van diabetes mellitus type 2 met als gevolg de afbouw van medicatie staat in centraal in deze scholing. Gecombineerde leefstijlinterventies gericht op koolhydraatbeperking in de voeding is namelijk bewezen effectief als behandeling bij patiënten met diabetes mellitus type 2.

Vereniging Arts en Leefstijl heeft in samenwerking met o.a. Stichting Langerhans en KeerDiabetes2Om een handleiding geschreven over het afbouwen van medicatie bij patiënten met diabetes mellitus type 2. De inhoud van deze handleiding komt uitgebreid aan bod tijdens deze scholing.

Na afloop weet je

  • Wat een koolhydraatbeperkte interventie inhoudt;
  • Welke in- en exclusiecriteria belangrijk zijn;
  • Welke voorwaarden essentieel zijn voor de start van deze interventie bij de diabetes mellitus type 2 patiënt;
  • Wat het stappenplan voor de afbouw van medicatie bij diabetes mellitus type 2 inhoudt.

Let op: deze scholing heeft een vervolg op maandag 2 november. Deel 2 kan alleen worden gevolgd indien er is deelgenomen aan deel 1 of indien er eerder is deelgenomen aan een scholing betreffende demedicaliseren bij diabetes mellitus type 2 van Vereniging Arts en Leefstijl.

Uiteraard is het mogelijk enkel deel te nemen aan deel 1 van de scholing.

Kosten

€35,- voor leden van Arts en Leefstijl en leden van NVvPO, €50,- voor niet-leden

Accreditatie gehele scholing (deel 1 en deel 2)*

3 accreditatiepunten bij NVvPO (praktijkondersteuner)

3 accreditatiepunten bij ADAP (diëtisten) 

3 accreditatiepunt bij OA (apothekers)

4 accreditatiepunten bij V&VN (verpleegkundigen)

* Accreditatiepunten worden toegekend wanneer zowel deel 1 als deel 2 is gevolgd.

 

 

Spreker:

Deze scholing wordt gegeven door Iris de Vries, huisarts, leefstijlarts en voorzitter van Vereniging Arts en Leefstijl. Daarnaast is ze lid van de landelijke coalitie Kansrijke Start. Als huisarts en leefstijlarts past ze leefstijlgeneeskunde veelvuldig toe in de spreekkamer. Deze ervaringen gebruikt ze in gesprekken met politiek, zorgverzekeraars, gemeenten en andere stakeholders in de zorg, om het grote belang van voeding en leefstijl op de agenda te zetten.

Partner:

Dit webinar is een samenwerking tussen Vereniging Arts en Leefstijl en NVvPO