UA-155754361-1 2789330041356196
 

Diabetypering voor praktijkondersteuners en verpleegkundigen

Aanvang:
Dinsdag 2 maart 2021 20:00 uur
Einde:
Dinsdag 2 maart 2021 21:30 uur

Belangrijk: U wordt eerst gevraagd een gratis account aan te maken als u die nog niet heeft. De inschrijving is pas compleet zodra u een bevestiging van betaling heeft ontvangen

De huidige diagnostiek bij diabetes is niet specifiek genoeg, omdat er slechts 1 variabele (bloedglucose) gehanteerd wordt voor een erg heterogene groep. Diabetes subtypering geeft patiënten en zorgverleners inzicht in de onderliggende pathofysiologie en de effecten van de behandeling. Zodoende geeft diabetes subtypering richting aan de (gepersonaliseerde) behandeling van diabetes: zowel m.b.t. leefstijlinterventies als m.b.t. de farmacotherapie.

In deze scholing wordt nader ingegaan op de achtergronden van het subtyperen, de valkuilen en de toepasbaarheid. Er wordt een nieuw algoritme voor diagnostiek en monitoring voorgesteld waarover gediscussieerd kan worden. Tevens wordt patiënt casuïstiek uit de diabetes subtyperingspilot besproken, die in 2019 uitgevoerd is in Leiden, zodat de deelnemer feeling krijgt met de materie. Na deze scholing kan de deelnemer de afweging maken of (een vorm van) subtypering gewenst en haalbaar is in de eigen praktijk.

Doelgroep:

Verpleegkundigen en praktijkondersteuners 

Kosten:

€35,- voor leden van Arts en Leefstijl, €15,- voor studentleden en €50,- voor niet-leden.

Accreditatie:

2 punten bij V&VN (verpleegkundigen) en NVvPO (praktijkondersteuners)

Spreker:

Anne-margreeth Krijger-Dijkema is uitgeroepen als Leefstijlprofessional in 2020. 

Ze is apotheker bij Academische apotheek Stevenshof Leiden en het SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy Leiden. En daarnaast projectleider van de multidisciplinaire pilot ‘Diabetes subtypering and Leefstijl Als Medicijn (DLAM)’ dat in 2019 is uitgevoerd in de wijk Stevenshof te Leiden. Hiervoor heeft ze in 2020 de ‘leefstijlprofessional van het jaar’- award gekregen van vereniging Arts en Leefstijl.

Andere activiteiten waarbij ze betrokken is zijn o.a.:

  • Diabetesonderwijs aan Bachelor- en Masterstudenten Farmacie in Leiden, aan de vervolgopleiding specialisme Openbaar Apotheker en aan apothekers en andere eerstelijns zorgverleners (zoals huisartsen, praktijkondersteuners en diabetesverpleegkundigen).
  • En ze is lid van diverse multidisciplinaire diabetesrichtlijnwerkgroepen, zoals de richtlijn ‘Diabetes type 2 in de tweede lijn’, ‘Diabetische nefropathie’ en ‘Modulair onderhoud diabetes type 2’. Lid wetenschappelijke advies raad (WAR) Diabetes Fonds. Lid Special Interest Group (SIG) diabetes van de KNMP.